Livrarea GRATUITA pentru comenzi peste 50 RON!

Concurs pentru mamici si tatici ECO

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “Concurs pentru mamici si tatici ECO" („Concursul”) este Puffin Astronaut SRL-D, cu sediul in Romania, Rm. Valcea, Orlesti, Str. Drumul Vinului, Nr. 38 inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J38/280/30.03.2017, cod unic de inregistrare RO37310876, www.puffinaut.ro sau ORGANIZATOR, responsabil pentru operarea si functionarea concursului, cat si pentru livrarea premiului catre castigator. Organizatorul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 14768 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in scopuri de marketing direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul Oficial”). Participanţii la aceasta Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul  www.puffinaut.ro pe toata perioada Campaniei Promotionale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul  www.puffinaut.ro . Nici o modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea  pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul  www.puffinaut.ro 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul va incepe pe data de 12 IANUARIE 2018, ora 9:00:00 AM si va dura pana la data de 22 IANUARIE 2018, odata cu anuntarea castigatorului. Concursul se va desfasura prin intermediul internetului, pe pagina de facebook a site-ul www.puffinaut.ro : https://www.facebook.com/puffinaut/

 SECTIUNEA 3. DREPT DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul actual legal in Romania si cu varsta minima de 18 ani („Participantii”). Angajatii companiei BENEFICIARULUI, AGENTIEI, ai distribuitorilor acestora, ai www.puffinaut.ro, precum si rudele de gradul I ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs. 

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, accesand pagina https://puffinaut.ro/pages/concurs-pentru-mamici-si-tatici-eco 

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.  

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

Pentru a participa la concurs trebuie sa parcurgeti urmatorii pasi: 

 1. Sa vizitati pagina campaniei aflata pe site-ul www.puffinaut.ro la urmatoarea adresa: https://puffinaut.ro/pages/concurs-pentru-mamici-si-tatici-eco 
 2. Sa dati LIKE si SHARE pe facebook la postarea concursului. 
 3. Sa etichetati intr-un comentariu o persoana cu copii care ar fi interesata de produsele de pe www.puffinaut.ro 
 4. Dupa alegerea castigatorului, achizitionarea produselor si testarea lor,  castigatorul se obliga la a plasa un review pe www.puffinaut.ro a produselor respective. 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

Desemnarea castigatorilor se va face astfel: Toate inregistrarile valide primesc un numar de ordine unic. Toate numerele de ordine sunt introduse in aplicatia online independenta https://www.random.org/lists/ care va genera un top in mod aleator. Prima pozitie generata de random.org va fi considerata ca pozitie castigatoare a concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea concursului sau  in cazul utilizatorilor care s-au inscris in concurs pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. 

SECTIUNEA 7. PREMIILE  

În cadrul acestei Campanii Promotionale Organizatorul oferă, prin tragere la sorti 1 (unul) voucher in valoare de 315 RON (300 RON valoarea produselor, 15 RON valoarea transportului produselor) care pot fi cheltuiti pe www.puffinaut.ro , alegand produse care sa cumuleze cel putin 300 RON in valoare.  Voucherul nu este transmisibil catre alte persoane. Valoarea de 315 RON acopera costul de livrare de 15 RON pentru a putea garanta livrarea gratuita a produselor achizionate cu voucherul castigator. 

Câștigătorul nu va putea solicita schimbarea premiului in bani în niciun fel.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR 

Numele castigatorului vor fi afisat pe pagina pagina concursului cat si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/puffinaut/ pe data  22 Ianuarie 2017. 

Voucherul va fi trimis pe email catre castigator de catre Puffin Astronaut SRL-D, de pe adresa de email contact@puffinaut.ro, in maxim 5 zile lucratoare dupa revendicarea premiului de catre castigator. 

In cazul in care voucherul nu pot fi inmanat din motive independente de Organizator (adresa de email gresita, schimbata, imposibilitatea contactarii castigatorului), premiul se anuleaza si nu va mai putea fi revendicat, el ramanand in posesia Organizatorului care le va trimite dupa o noua selectie unui alt castigator. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterior confirmarii de primire prin curier,  nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Nu se vor acorda premii sau plăţi suplimentare participanţilor ale căror mesaje au fost acceptate dar nu au fost selectati pe lista de castigatori. Un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei promotionale. Orice eroare in datele personale furnizate de catre castigatori in vederea stabilirii detaliilor de livrare a premiilor castigate, nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.   

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

 • Participantii sa dea LIKE si SHARE pe facebook la postarea concursului
 • Participantii sa eticheteze intr-un comentariu o persoana cu copii care ar fi interesata de produsele de pe www.puffinaut.ro
 • Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs prezentate in sectiunile 3, 4, 5 si 8; 
 • Un participant trebuie sa fie inscris in concurs cu o singura inregistrare (unica); 

Conditii de validare a castigatorilor: 

Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

 • Indeplinesc conditiile de participare prezentate  in sectiunile 3, 4, 5, 8 si 9 

 Conditii de invalidare a castigatorilor: 

Castigatorii concursului vor fi invalidati in urmatoarele conditii: 

 • Daca incalca conditiile de participare la concurs;
 • Un utilizator poate castiga maxim 1 premiu pe durata intregului concurs. Din dorinta de a nu prejudicia nici o persoana care doreste sa participe la Concurs, Organizatorul isi rezerva dreptul sa poata efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare la Concurs pe toata perioada desfasurarii promotiei si in perioada de validare. In cazul in care o persoana este descoperita ca a incercat sa fraudeze Concursul, va fi automat descalificata pentru toata perioada ramasa pana la incheierea Concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide asupra actiunilor/operatiunilor participantilor, ce au caracter fraudulos in cadrul concursului.   

SECTIUNE 10. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE 

Participarea la acest concurs implică acceptul câştigătorilor ca numele, adresa şi comentariul lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator si/sau Beneficiar, în diverse materiale audiovideo şi tipărituri, citand partial sau integral comentariul participantului.  

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI 

Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului. 

SECTIUNEA 13. LIMITAREA RASPUNDERII 

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru: 

 • Inscrierile care nu permit confirmarea identitatii participantului
 • Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 9
 • Intarzieri de curierat
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor sau asupra unor elemente din mesajele înscrise în Concurs; 
 • Erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt pe siteul www.puffinaut.ro 
 • Erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului (pana de curent, atacuri DDOS)
 • Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat alte siteului implicate in procesul de reamintire a parolei si userului
 • Pierderea de catre participant a textului creat pe site din cauza folosirii necorespunzatoare a aplicatiei oferite de catre organizator sau din cauza intreruperii neasteptate a conexiunii internet. 
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului). 
 • Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului 
 • Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare semnarii procesului verbal de predare primire nu vor fi luate in calcul de Organizator 

SECTIUNEA 14. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la acest concurs se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, în conformitate cu legea 677/2001.  Puffin Astronaut SRL-D (www.puffinaut.ro) este înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 14768 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date. Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere. În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul conţinut: 

 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului, Rm. Valcea, Orlesti, Str. Drumul Vinului, Nr. 38, o dată pe an, în mod gratuit, (www.puffinaut.ro) va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. 
 2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit: după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (iii) realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Puffin Astronaut SRL-D (www.puffinaut.ro) va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma  în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001. 
 1. Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001). Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale:  pentru castigatorul concursului: adresa e-mail, numele si prenumele, telefon mobil sau fix, judetul si localitatea in care domicilizaza si adresa. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor Campaniei promoţionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse în baza de date a Puffin Astronaut SRL-D prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator sau Beneficiar. Datele personale ale participantilor nu vor fi transmise in nici un mod Beneficiarului. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Prin înscrierea la această Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea de reşedinţă să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi atat de Organizator cat si de Beneficiar. La cererea scrisă, semnată şi datată a persoanei respective, adresată Departamentului de Marketing, Puffin Astronaut SRL-D, o dată pe an, în mod gratuit, Puffin Astronaut SRL-D va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Puffin Astronaut SRL-D va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Puffin Astronaut SRL-D este înregistrată la ANSPDCP cu numărul de notificare 14768 

 SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

SECTIUNEA 16. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Rm. Valcea. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@puffinaut.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.  

SECTIUNEA 17. ALTE CLAUZE  

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau platii. Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei sa aduca modificari siteului in respectul acestui regulament fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale. In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata prezentul Regulament se autentifica in 4 (patru) exemplare.

 

Castigatoare Concurs: Camelia Rus

1. Introducere

Această prezentare stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web (www.puffinaut.ro) şi cumpărarea produselor prin intermediul acestui site web (denumiţi în continuare „Termenii”). Vă rugăm să citiţi aceşti Termeni, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de utilizarea acestui site web.

Prin utilizarea acestui site web sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, consimţiţi să vă asumaţi obligaţii în temeiul acestor Termeni şi Politicilor de protecţie a datelor. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi Termenii şi toate Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a îi citi cu regularitate, deoarece se vor aplica Termenii care sunt în vigoare în momentul utilizării acestui site web.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de confidențialitate, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: contact@puffinaut.ro 

2. Datele noastre

Vânzarea bunurilor prin intermediul acestei pagini web este desfăşurată sub numele de www.puffinaut.ro de către Puffin Astronaut SRL-D, societate cu următoarele detalii:
Sediul social: Jud. Rm. Vâlcea, Comuna Orlești, Str. Drumul Vinului Nr. 38
Cod de înregistrare fiscală: RO37310876
Nr. de ordine în registrul comerțului: J38/280/2017 din 30.03.2017
Capital social: 200 RON
Număr de telefon: 0734 180 455
Adresa de e- mail: contact@puffinaut.ro

Relația dvs. legală este cu entitatea Puffin Astronaut care operează Site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

3. Informații privitoare la datele și vizitele dumneavoastră pe www.puffinaut.ro

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate cu Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate. Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte.

4. Informații privitoare la utilizarea site-ului nostru web

Prin utilizarea acestui site web şi/sau plasarea oricărei comenzi prin intermediul acestuia, vă obligaţi:

a. Să folosiţi acest site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi legitime.
b. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda şi să informăm autorităţile competente.
c. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, consimţiţi să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de confidenţialitate).

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioada determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

5. Informații privitoare la comandă


a. Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective. În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate şi valoare egale sau superioare, pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare, vă vom rambursa orice sume de bani pe care le-aţi plătit.

b. Pentru a plasa o comandă, trebuie să urmaţi procedura online de cumpărare şi să daţi clic pe „Finalizare comandă”. După aceea, veţi primi un e-mail de la noi prin care se confirmă primirea comenzii dumneavoastră.Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă că o comandă a fost acceptată, deoarece comanda dumneavoastră constituie o ofertă pe care ne-o faceţi cu privire la cumpărarea unuia sau a mai multor produse de la noi. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi, iar noi vom confirma acceptarea trimiţându-vă un al doilea e-mail de confirmare a expedierii produsului. 

c. Compania Puffin Astronaut SRL-D nu va putea fi facut responsabila pentru daune directe sau indirecte, precum si vatamari de orice natura rezultate din utilizarea produselor.

6. Informații privitoare la livrare

Termenul general de livrare este de 1-2 zile lucrătoare, dar poate ajunge de maxim 5 zile lucrătoare, socotit de la data confirmării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voința noastră. Vă rugăm să reţineţi că nu livrăm în zilele de sâmbătă şi duminică, sau în zilele considerate sărbători naționale.
Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula comanda cu rambursarea întregii sume plătite, dacă aceasta a fost plătită în avans.
În sensul prezenţilor Termeni, se consideră că „livrarea” a avut loc sau se consideră că a fost „livrată” comanda atunci când dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră intră în posesia fizică a bunurilor, lucru demonstrat de o semnătură de primire a comenzii la adresa de livrare convenită.
Produsele oferite pe acest site web sunt disponibile pentru livrare numai pe teritoriul României, prin intermediul societăților de curierat: DPD si Urgent Cargus

Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adaugată (TVA) inclusă, fiind finale, in functie de zona de livrare după cum urmează:

Pentru orice colet indiferent de valoare, greutate maximă 32 kg: GRATUIT indiferent de zona

Pentru colete cu greutăți peste 32 de kg, veți fi informat de către noi, printr-un e-mail sau apel telefonic, de costul transportului.


Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați în termen de 24 ore de la primirea coletului.

7. Informații privitoare la preț și plată

Preţurile afişate pe site-ul nostru web includ TVA. Preţul fiecărui produs va fi cel menţionat periodic pe site-ul nostru web și va fi identic cu cel prezentat pe factură, preț la care se adaugă și costurile de livrare.
Preţurile se pot schimba în orice moment, însă nici o schimbare potenţială nu va afecta vreo comandă pentru care a fost trimisă deja o Confirmare a comenzii.
Plata produselor se efectuează prin următoarele modalități:

 • numerar/cash, la livrarea produsului
 • card debit/credit Visa/Visa Electron sau Mastercard/Maestro
 • cardurile de rate aferente băncilor Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Alpha Bank și BRD Finance

Ne desfăşurăm activitatea în moneda locală şi nu vom aplica niciun comision suplimentar şi nicio suprataxă. În cazul în care sumele retrase de pe cardul dumneavoastră de credit sau rambursate pe acesta diferă de preţul afişat la finalizarea comenzii sau de suma confirmată care urma să vă fie rambursată, contactaţi banca dumneavoastră pentru a primi mai multe informaţii referitoare la comisioanele bancare percepute pentru o astfel de tranzacţie.

8. Informații privitoare la Retururi


a. Vă acordăm un termen de 14 de zile lucrătoare de la data Confirmării de livrare pentru returnarea produselor, fără a furniza vreun motiv. Perioada de returnare va expira după 14 zile lucrătoare de la data în care dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a bunurilor sau, în cazul în care o singură comandă conţine mai multe bunuri care sunt livrate separat, după 14 zile de la data în care dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a ultimului bun. Pentru a vă exercita dreptul de returnare, puteţi înştiinţa Puffinaut, la numărul de telefon 0734 180 455, prin trimiterea unui e-mail la contact@puffinaut.ro sau scriindu-ne prin intermediul formularului de contact, cu privire la decizia dumneavoastră de a returnare. Pentru a nu depăşi termenul limită pentru retragere, este suficient să ne trimiteţi mesajul dumneavoastră privind exercitarea dreptului dumneavoastră de retragere înainte de expirarea termenului de retragere. Dacă doriți să returnați produse, vă vom rambursa plata primită de la dumneavoastră pentru acestea, în termen de cel mult 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract. Vă vom rambursa sumele utilizând aceeaşi metodă de plată pe care aţi utilizat-o dumneavoastră pentru tranzacţia iniţială. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem amâna rambursarea până când vom primi înapoi bunurile sau până când veţi furniza dovezi că aţi trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea intervine mai întâi. Costurile directe cu returnarea produselor, vor fi suportate integral de dumneavoastră. Acestea vor putea fi returnate doar prin curierul prin care ati primit comanda.

b. Dreptul dumneavoastră de a returna o comandă se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeaşi condiţie în care le-aţi primit. Vă rugăm să returnaţi orice produs folosind sau incluzând ambalajul său original. Trebuie să ne trimiteţi şi toate cutiile, etichetele, instrucţiunile/documentele (dacă există) şi ambalajele originale împreună cu produsul returnat. Nu se va efectua nicio rambursare dacă produsul a fost folosit după deschidere, dacă nu este în aceeaşi condiţie în care a fost livrat sau dacă este deteriorat. În consecinţă, ar trebui să aveţi grijă rezonabilă de produse cât timp se află în posesia dumneavoastră. Atunci când returnaţi un produs sau mai multe produse prin intermediul curierului, trebuie să ne anunțați în prealabil, să ne oferiți numărul de tracking pentru a putea aștepta și urmări comanda, corespunzător. Trebuie să trimiteţi produsul în acelaşi colet primit, urmând instrucţiunile din secţiunea „Politică Retur” din cadrul acestui site web. Vom analiza integral produsul returnat şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se rambursa contravaloarea (dacă acesta există).

c. În cazul în care consideraţi că produsul nu este conform cu prodosul afișat pe site-ul web în momentul livrării, trebuie să ne contactaţi imediat prin intermediul formularului nostru web, sau e-mail şi să furnizaţi datele despre produs şi deteriorarea pe care o prezintă. Puteţi returna produsul folosind ca mijloc, serviciul de curierat prin care ati primit comanda. Odată ce primim produsul returnat, îl vom analiza integral şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se înlocui produsul sau de a vi se rambursa contravaloarea (dacă acesta există) printr-un e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp. Rambursarea sau înlocuirea va avea loc cât mai curând cu putinţă şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care v-am confirmat printr- un e-mail că aveţi dreptul la o rambursare sau înlocuire pentru produsul neconform. În cazul în care produsele prezintă orice defect, vă vom rambursa contravaloarea integrală a acestora, precum şi costurile de livrare suportate de dumneavoastră pentru primirea produselor respective. Vă vom rambursa întotdeauna toate sumele folosind aceeaşi metodă utilizată de dumneavoastră pentru a efectua plata.
Această prevedere nu vă afectează drepturile legale prevăzute de reglementările în vigoare.

9. Drepturile de autor(Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.puffinaut.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Puffin Astronaut SRL-D sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.puffinaut.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Acest lucru nu vă împiedică să utilizaţi acest site web în măsura în care este necesar să faceţi o copie a datelor oricărei comenzi sau ale Termenilor. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail contact@puffinaut.ro.

10. Viruși, hacking și alte infracțiuni cibernetice

Nu este permis să faceţi abuz de acest site web introducând în mod deliberat viruşi, cai troieni, viermi, bombe logice sau orice alt material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. Este interzis să efectuaţi orice încercare de a avea acces neautorizat la acest site web, la serverul care găzduieşte acest site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu site-ul nostru web. Vă asumaţi obligaţia de a nu ataca acest site web prin intermediul unui atac de tip „refuz de serviciu” sau al unui atac de tip „refuz de serviciu” distribuit.
Prin încălcarea acestei prevederi puteţi comite o infracţiune în temeiul reglementărilor aplicabile. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităţii competente de aplicare a legii şi vom coopera cu autoritatea corespunzătoare pentru a face cunoscută identitatea hackerului. De asemenea, în eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest site web va înceta imediat.
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac de tip „refuz de serviciu”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic pentru computerul, echipamentele, datele sau materialele dumneavoastră ca urmare a utilizării acestui site web sau a descărcării conţinutului acestuia sau al altor site-uri web spre care vă redirecţionează acest site web.

11. Modificarea Termenilor

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional. Vă veţi supune politicilor şi Termenilor în vigoare în momentul în care utilizaţi acest site web sau comandaţi produse de la noi, cu excepţia situaţiei în care se solicită aplicarea vreunei schimbări a acestor politici, Termeni sau a Declaraţiei de confidenţialitate prin lege sau de către o autoritate guvernamentală, caz în care orice potenţială modificare se va aplica şi în cazul comenzilor plasate anterior de către dumneavoastră.